• Aan het einde van iedere maand zal Bijlespraktijk Maastricht per mail een factuur sturen. Deze factuur dient u dan per bank of contant te betalen
  • Alle tarieven van Bijlespraktijk Maastricht zijn vrijgesteld van BTW
  • Afspraken kunnen tot 24 uur tevoren kosteloos afgezegd worden. Volgt de afzegging binnen 24 uur, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Indien mogelijk wordt de afspraak verplaatst naar een ander tijdstip.
  • Met het gemaakte plan van aanpak gaat Bijlespraktijk Maastricht een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting aan. Dit wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen
  • Bijlespraktijk Maastricht is gerechtigd haar tarieven eenmaal per schooljaar te verhogen. Een dergelijke verhoging wordt uiterlijk twee weken tevoren per mail aan de leerling of zijn/haar ouders/verzorgers medegedeeld
  • De ouders/verzorgers van de leerling geven, na onderling overleg, toestemming aan Bijlespraktijk Maastricht om informatie uit te wisselen met leerkrachten van de onderwijsinstelling waar de leerling onderwijs volgt, wanneer dit wenselijk is voor de begeleiding van de leerling
  • Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen door de leerling of de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling, kan Bijlespraktijk Maastricht de leerling toegang tot de les ontzeggen en de begeleiding per direct beëindigen. Bijlespraktijk Maastricht zal dit per mail aankondigen