Wat is kindercoaching?

 

Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende vorm van ondersteuning aan kinderen en hun ouders/verzorgers met een ‘hulpvraag’ of ‘verander-wens’. Het is een proces waar het kind zelf de richting bepaalt. Samen gaan we op zoek naar een ‘oplossing’ die bij hem/haar past. Hierdoor kan het kind hopelijk makkelijker keuzes maken en doelen en dromen waar maken.

 

In mijn praktijk help ik als kindercoach graag kinderen van allerlei leeftijden.

Ik wil in eerste instantie stimuleren dat ieder kind in zichzelf gaat geloven. Iedereen is uniek en mag zichzelf zijn. Persoonlijke talenten worden door mij gestimuleerd en fouten maken mag. Meestal willen kinderen bijvoorbeeld wel goed werken voor school, maar lukt het gewoon even niet. Soms is het zoeken naar motivatie. Door middel van coaching leer ik ze zichzelf beter te leren kennen. Het is hierbij voor ieder kind belangrijk te weten wat voor hem/haar goed werkt en daarna zijn/haar eigen manier te ontwikkelen om het beste uit zichzelf te halen. Ik hoop leren zo makkelijker en leuker te maken, want leren doe je je hele leven lang!

 

Ik bied ook ondersteuning aan kinderen op sociaal-emotioneel gebied. De kwaliteiten en mogelijkheden van het kind en de ouders staan hierin centraal. Door een extra steuntje in de rug te bieden, met volledige aandacht te luisteren, persoonlijke aandacht te geven, eerlijk en oprecht mee te kijken en passende interventies in te zetten zoals bijvoorbeeld gesprek, spel of creatieve activiteiten hoop ik te bereiken dat iedereen uiteindelijk weer vol energie en zelfvertrouwen verder kan.

 

Kindercoaching is bijvoorbeeld voor kinderen die hulp kunnen gebruiken bij:

 

-problemen op school

-weinig zelfvertrouwen

-gezinsproblemen

-contact problemen 

-slaapproblemen

-angsten (bijv. faalangst)

-pesten of gepest worden

-laag of negatief zelfbeeld

-concentratieproblemen

-eetproblemen

enz. 

 

Werkwijze:

 

Na een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek via de telefoon volgt er, wanneer er van beide kanten een klik is, een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw kind en zijn/haar ‘hulpvraag’ of ‘verander-wens’. Ook vragen, ervaringen en verwachtingen van de ouders/verzorgers worden uitgebreid besproken.

 

Het coachingstraject start kort na het intakegesprek. We plannen samen 1 x per week een coach-sessie van 1 uur voor uw kind. Om het coachingstraject te laten slagen vind ik het belangrijk dat u als ouders/verzorgers uw kind ondersteunt tijdens dit traject. Ik zal regelmatig korte evaluaties met u hebben over de voortgang en inzet van uw kind. We kijken dan samen waar er nog begeleiding nodig is en passen eventueel ons plan aan of verleggen accenten om een optimaal resultaat te bereiken.

 

Meestal kan ik na 4-6 sessies het coachingstraject afsluiten. Daarna volgt er een eindgesprek. De situatie van uw kind op dat moment zal dan uitgebreid besproken worden.

Uiteraard zal informatie over uw kind nooit zonder toestemming van u als ouders/verzorgers aan derden worden verstrekt.