Werkwijze:

Voordat ik begin met de individuele bijlessen plan ik graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek per telefoon om te bespreken waarin uw kind ondersteuning nodig heeft.

Na dit gesprek volgt er, wanneer er van beide kanten een klik is, een intakegesprek bij mij in de praktijk. Het doel van dit gesprek is om een zo volleidig mogelijk beeld te krijgen van uw kind en zijn/haar hulpvraag.  Ook de wensen, ervaringen en verwachtigen van jullie als ouders/verzorgers worden uitgebreid besproken.

 

Het doel van mijn bijles en huiswerkbegeleiding is gericht op een belangrijke 21e eeuwse vaardigheid: zelfregulering; hoe kan ik mezelf aansturen?  We werken samen vooral aan het verbeteren van studievaardigheden en het ontwikkelen van leerstrategieën. Daarnaast richt ik me op eventuele leerproblemen, concentratieproblemen en taakaanpak. Door mijn persoonlijke, positieve benadering, coaching en het benutten van de sterke kanten van uw kind, wordt het zelfvertrouwen vergroot en komt dat het leren ten goede.

 

Bijles:

Een bijles bestaat uit het voorbereiden (pre-teachen) en het herhalen (re-teachen) van de leerstof met de bijbehorende benodigde vaardigheden. Begeleiding kan ook het trainen van Cito-opdrachten zijn. Denk hierbij vooral aan de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Ook voor diverse middelbare schoolvakken is bijles mogelijk. 

Door middel van verschillende werkboeken, werkbladen en online lesmateriaal zal ik de leerstof uit de lessen op school behandelen, herhalen en leren toepassen. Mocht uw kind zelf materiaal hebben dat we kunnen gebruiken, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Er zal in de bijles op een coachende manier, in duidelijke, kleine stapjes worden gewerkt naar het doel toe. De tussentijdse succes momenten zorgen voor een fijn gevoel en voor meer vertrouwen en motivatie.

 

Huiswerkbegeleiding:

Ik geef huiswerkbegeleiding aan kinderen die willen leren-leren en moeite hebben met het plannen van schoolse taken.

We nemen het huiswerk door, ik leer hoe je het huiswerk moet plannen, ik geef extra uitleg bij het maken en bestuderen van het huiswerk en ik geef tips over de voorbereiding op de toetsen. Ik kan daarnaast ook hulp bieden bij het maken van samenvattingen, werkstukken en presentaties.

Ik help kinderen op eigen kracht hun talenten te leren ontdekken en gebruiken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ik uw kind door mijn individuele huiswerkbegeleiding en coaching structureel verder help !

 

Taalles (NT2):

Ook geef ik taallessen aan kinderen en volwassenen die de Nederlandse taal willen leren.

We oefenen gesprekken voeren in het Nederlands. Gesprekken met vrienden, leraren, collega’s of in een winkel. Ook oefenen we het invullen en lezen van formulieren en teksten. Vanaf het eerste moment spreken, schrijven en lezen we alles in het Nederlands.

 

Als de schoolresultaten van kinderen verbeteren, is er meer ruimte voor andere interesses. Dat verbetert vaak ook de sfeer en onderlinge verhoudingen thuis. Bovendien groeit het zelfvertrouwen van kinderen enorm, wanneer ze ontdekken dat ze op eigen kracht in staat zijn hun studiehouding en resultaten aan te pakken. Op die manier maak ik mezelf uiteindelijk graag overbodig.

 

In de periode dat ik bijles, taalles of huiswerkbegeleiding geef, zal ik regelmatig kort overleg met u hebben over de voortgang en de inzet van uw kind. We kijken samen waar de begeleiding het meest noodzakelijk is. Dit gebeurt zowel per e-mail als telefonisch. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we ons plan van aanpak wijzigen of accenten verleggen om een optimaal resultaat te bereiken.

 

Ik vind ook dat school, bijles/huiswerkbegeleiding en resultaten niet los van elkaar gezien kunnen worden. Daarom doe ik mijn best om ook contact te onderhouden met de leerkracht of mentor van school, indien nodig.